UTBILDNING MED KVALITET


Fokus för alla våra utbildningar är att kompetensutveckla inom skogs- och massaindustrin. Syftet är att skapa en konkurrenskraftig svensk näring som står sig väl i jämförelse med aktörer på andra marknader. Att stärka branschen är fokus för The Packaging Greenhouse.

Vi erbjuder här kurs på distans via Learning Management System. Utöver det erbjuder vi traditionell lärarhandledarledd undervisning samt arbetsplatsanpassad träning med interaktiva hjälpmedel.

Besök gärna vår hemsida: http://tpgreenhouse.se/