List of active policies

Name Type User consent
GDPR Site policy All users

Summary

De personuppgifter vi samlar in om dig behandlas enligt de lagar och förordningar som gäller vid tidpunkten. Vi samlar endast in, lagrar eller använder dina personuppgifter för bestämda ändamål. Vi säljer aldrig dina personuppgifter och lämnar endast ut dem till företag vi samarbetar med. Vi skyddar dina personuppgifter genom att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder och använder tillförlitliga processer och tekniska lösningar.

Full policy

De personuppgifter vi samlar in om dig behandlas enligt de lagar och förordningar som gäller vid tidpunkten. Vi samlar endast in, lagrar eller använder dina personuppgifter för bestämda ändamål. Vi säljer aldrig dina personuppgifter och lämnar endast ut dem till företag vi samarbetar med. Vi skyddar dina personuppgifter genom att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder och använder tillförlitliga processer och tekniska lösningar.

 • Personuppgiftsansvarig
  Personuppgiftsansvarig är Combitech AB orgnr. 556218-6790, 352180 Växjö, e-post: andreas.thordin@combitech.se, telefon 0470-42010, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter Combitech LMS behandlar. 
 • Användning av din information
  Vi efterfrågar bara personlig information som är nödvändig för den avsedda medverkan i kurser inom Combitech LMS. För statistisk samt för att bistå med service och support.
 • Vidarebefordring av din personliga information
  Hanteras endast inom Combitech LMS.
 • Gallring
  Vi bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När personuppgifterna inte längre behövs upphör behandlingen. Uppgifterna kan dock i vissa speciella fall behöva sparas även därefter, till exempel för aktiv kurs statistik.
 • Dina rättigheter
  I samband med att du lämnar personuppgifter till oss via Combitech LMS får du bekräfta att du har tagit del av denna information och lämna ditt godkännande till att vi behandlar dina personuppgifter enligt angivna ändamål och denna riktlinje.
  Du har rätt att efter skriftlig begäran få information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig, till vilka ändamål vi använder informationen, möjliga mottagare av sådan information och vilka dessa mottagare är. Du har även rätt att begära att vi rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om dig. Om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlats in har du rätt att få dem raderade.
 • Dataskyddsombud
  Dataskyddsombud för Combitech AB orgnr. 556218-6790, 352180 Växjö, e-post: andreas.thordin@combitech.se, telefon 0470-42010. Begäran om registerutdrag skickas till Combitech AB.
 • Cookies
  Enligt lag ska alla som besöker en webbplats få information om att Combitech LMS innehåller cookies, hur de används och hur de kan undvikas. Vi använder cookies för att funktionalitet i Combitech LMS ska fungera tillfredsställande.